Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, příspěvková organizace
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Pátek 22.9.2017
Nepřítomní učitelé012345678910
Černá Olga(ABSO)>>-
Holcmannová Jiřina(ABSO)KUBKAS
Jordánová Iveta(Absc)SIK
Kašpárek Pavel(ABSO)..
Kubišová Monika(ABSO)POK
Kudláčková Jitka(ABSO)JEL
Marešová Šárka(Absc)....---------
Peřinová Ivana(ABSO)<><>--
Procházková Radka(Absc)....-....------
Sturmhoefel Marie(ABSO)..-
Šinková Monika(ABSO)-
Věžníková Jana(Absc)STUSTUSTUSTUSTUSTUSTUSTU---
Místnosti mimo provoz012345678910
6ABSABSABSABSABS
7ABSABSABSABSABSABSABS
Změny v rozvrzích učitelů:
Bartošová Marie1. hodzměna OSE2B (OSE2)(11)
2. hodzměna OSE2B (OSE2)(20)
Černá Olga2. hodpřesun <<OSE3A(2)z 5. hod
6. hodpřesun >>OSE3Ana 21.9. 4. hod
Hřebačková Jana0. hododpadáSAJ3B (AJ)+změna hodiny
Jelínková Jaroslava1. hodzměna OSE2B (OSE1)(13)
2. hodzměna OSE2B (OSE1)(19)
3. hodpřesun <<ETF2D(20)z 6. hod
4. hodpřesun <<ETF2D(11)z 5. hod
5. hodnavíc ZPE2D(1)za odpadlou
5. hodpřesun >>ETF2Dna 4. hod
6. hodSuplovací pohotovost
6. hodpřesun >>ETF2Dna 3. hod
Jordánová Iveta2. hododpadáTEV3Azrušeno
5. hododpadáTEV4Azrušeno
6. hododpadáTEV3Bzrušeno
Kašpárek Pavel0. hodzměna SAJ3B (AJ)+(15)do úvazku
2. hodzměna ANJ4A (AJ)(14)
4. hodsupl. (HOL ABSO)NEJ4B (NJ)(17)dohled
5. hodzměna ANJ3D (SAJ)(17)
Kornelly Jan5. hodpřesun <<ZSV3A(2)z 21.9. 4. hod
Kubišová Monika3. hodsupl. (HOL ABSO)NEJ4B (NJ)(17)dohled
Mikudimová Pavla2. hodSuplovací pohotovost
3. hodzměna PRP2A (PRP2)(5)
4. hodzměna PRP2A (PRP2)(5)
před 5. hod dohled Sektor 2
Pokorná Hana3. hodpřesun <<ZPR4A(11)z 6. hod
4. hodzměna ZSP3D(19)
5. hodzměna VKZ2A(15)
6. hodsupl. (KUB ABSO)OSE4B(3)přespočetná hod.
6. hodpřesun >>ZPR4Ana 3. hod
Sikorová Alena4. hodSuplovací pohotovost
před 4. hod dohled Sektor 2
Stehlík Jiřípřed 1. hod dohled Sektor 1
Stuhlová Dana0. hodspojeno (VEZ Absc)OPR1D (OPR1)(3)
0. hodzměna OPR1D (OPR2)(3)
1. hodspojeno (VEZ Absc)OPR1D (OPR1)(3)
1. hodzměna OPR1D (OPR2)(3)
2. hodspojeno (VEZ Absc)OPR1D (OPR1)(18)
2. hodzměna OPR1D (OPR2)(18)
3. hodspojeno (VEZ Absc)OPR1D (OPR1)(14)
3. hodzměna OPR1D (OPR2)(14)
4. hodspojeno (VEZ Absc)OPR1D (OPR1)(14)
4. hodzměna OPR1D (OPR2)(14)
5. hodspojeno (VEZ Absc)OPR1D (OPR1)(14)
5. hodzměna OPR1D (OPR2)(14)
6. hodspojeno (VEZ Absc)OPR1D (OPR1)
7. hodspojeno (VEZ Absc)OPR1D (OPR1)
Šinková Monika0. hodvýměna <<MAN3D(1)z 20.9. 5. hod
1. hodvýměna <<MAN3D(1)z 20.9. 6. hod
Změny v rozvrzích tříd:
1D0. hodOPROPR1(3)spojíStuhlová Dana(VEZ)
0. hodOPROPR2(3)změnaStuhlová Dana
1. hodOPROPR1(3)spojíStuhlová Dana(VEZ)
1. hodOPROPR2(3)změnaStuhlová Dana
2. hodOPROPR1(18)spojíStuhlová Dana(VEZ)
2. hodOPROPR2(18)změnaStuhlová Dana
3. hodOPROPR1(14)spojíStuhlová Dana(VEZ)
3. hodOPROPR2(14)změnaStuhlová Dana
4. hodOPROPR1(14)spojíStuhlová Dana(VEZ)
4. hodOPROPR2(14)změnaStuhlová Dana
5. hodOPROPR1(14)spojíStuhlová Dana(VEZ)
5. hodOPROPR2(14)změnaStuhlová Dana
6. hodOPROPR1spojíStuhlová Dana(VEZ)
7. hodOPROPR1spojíStuhlová Dana(VEZ)
2A3. hodPRPPRP2(5)změnaMikudimová Pavla
4. hodPRPPRP2(5)změnaMikudimová Pavla
5. hodVKZ(15)změnaPokorná Hana
2B1. hodOSEOSE1(13)změnaJelínková Jaroslava
1. hodOSEOSE2(11)změnaBartošová Marie
2. hodOSEOSE1(19)změnaJelínková Jaroslava
2. hodOSEOSE2(20)změnaBartošová Marie
2D0. hodREOS1odpadá(MAR)
0. hodPPMS2odpadá(PRO)
1. hodREOS2odpadá(MAR)
1. hodPPMS1odpadá(PRO)
3. hodETF(20)přesun <<Jelínková Jaroslavaz 6. hod
3. hodOGPodpadá(PRO)
4. hodETF(11)přesun <<Jelínková Jaroslavaz 5. hod
4. hodOGPodpadá(PRO)
5. hodZPE(1)navícJelínková Jaroslava
5. hodETFpřesun >>na 4. hod
6. hodETFpřesun >>na 3. hod
3A0. hodSAJAJ(15)změnaKašpárek Pavel(HRE)
2. hodOSE(2)přesun <<Černá Olgaz 5. hod
2. hodTEVodpadá(JOR)
5. hodZSV(2)přesun <<Kornelly Janz 21.9. 4. hod
5. hodOSEpřesun >>na 2. hod
6. hodOSEpřesun >>na 21.9. 4. hod
3B0. hodSAJAJ(15)změnaKašpárek Pavel(HRE)
6. hodTEVodpadá(JOR)
3D0. hodMAN(1)výměna <<Šinková Monikaz 20.9. 5. hod
0. hodOCHvýměna >>na 20.9. 5. hod
1. hodMAN(1)výměna <<Šinková Monikaz 20.9. 6. hod
1. hodOCHvýměna >>na 20.9. 6. hod
4. hodZSP(19)změnaPokorná Hana
5. hodANJSAJ(17)změnaKašpárek Pavel
4A2. hodANJAJ(14)změnaKašpárek Pavel
3. hodZPR(11)přesun <<Pokorná Hanaz 6. hod
3. hodNEJNJodpadá(STM)
3. hodANJAJodpadá(KAS)
5. hodTEVodpadá(JOR)
6. hodZPRpřesun >>na 3. hod
4B3. hodNEJNJ(17)suplujeKubišová Monika(HOL)
4. hodNEJNJ(17)suplujeKašpárek Pavel(HOL)
6. hodOSE(3)suplujePokorná Hana(KUB)